سرمایه های انسانی
مدیران ارشد، معاونین و مدیران واحدهای تولید و اداری
سید ابوتراب فاضل
مدیرعامل
قهرمان صمدی
معاون مالی و بازرگانی
اکبر اصغرزاده
مدیر امور اداری و منابع انسانی
جعفر راستگوی
مدیر مالی
رئیس حفاظت و انتظامات
مدیر طرح و توسعه
صالح محمدی
مدیر امور حقوقی و قراردادها
نادر خسروی
مدیرفنی
جواد عبدی
علی ثروت
مدیر برنامه ریزی و انبارها
وحید عبداللهی
مدیر کنترل کیفی
مدیر مهندسی و تکنولوژی
جوادخانی
مدیر فرآوری ضایعات و سرباره
اسدنظامی بهروز
رئیس دفترمدیرعامل هلدینگ
ناصر طباطبایی وکیلی
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
نورالله خیری
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
عبدالوهاب خوشدلی
مدیر تضمین کیفیت
آدرس کارخانه: آذربایجان شرقی، بناب، شهرک صنعتی
تلفن روابط عمومی: ۳۷۷۸۰۶۱۰ ۹۸۴۱+
فروش: ۳۷۷۸۰۶۱۱ ۹۸۴۱+
تمامی حقوق برای شرکت فولاد صنعت بناب محفوظ می باشد
واحد فناوری اطلاعات فولاد صنعت بناب